Brackenzuchtvereine

des Jagdgebrauchshundeverbandes e.V. (JGHV).

 

 

Verein Dachsbracke e.V.  

 

(VDBr)

 

Dachsbracke

hirschrot

 

 

 

 

 

Dachsbracke

schwarz mit braunem Brand

 

 

==>  zur Homepage    Verein Dachsbracke e.V.